Wyniki końcowe

Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.

Podsumowanie budżetu obywatelskiego

WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH POLKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 r. Mieszkańcy Polkowic zdecydowali! Z 33 projektów poddanych pod głosowanie w ramach PBO 2020, do realizacji wybrano 18. Na projekty oddano łącznie 2518 ważnych głosów. Wśród projektów zlokalizowanych na terenie miasta zwyciężyły: p.nr 1 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. OWOCOWEJ;p.nr 7 ŚCIEŻKA DOŚWIADCZEŃ DLA MAŁYCH I DUŻYCH NA TERENIE PM 2;p.nr 14 POLAKÓW GOLGOTA WSCHODU- MIEJSCE PAMIĘCI. Wśród projektów zlokalizowanych w sołectwach zwyciężyły:p. nr 27 OŚWIETLENIE ULICZNE BIEDRZYCHOWA; p.nr 21 KRZESŁA, STOŁY, DZBANKI DLA DĄBROWY CUDAWIANKI; p.nr 34 DOŚWIETLENIE MIEJSCOWOŚCI JĘDRZYCHÓW; p.nr 18 PODNIESIENIE STANDARDU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KOMORNIKI; p.nr 22 ŚWIETLICA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM KAŹMIERZÓW; p.nr 23 LEPSZE POLKOWICE-AKTYWNA WIEŚ MOSKORZYN; p.nr 36 MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWEJ WSI LUBIŃSKIEJ; p.nr 6 DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACU ZABAW DLA DZIECI W SOBINIE; p.nr 28 BEZPIECZNA SUCHA GÓRNA. SYSTEM MONITORINGU MOBILNEGO ZASILANEGO FOTOWOLTAICZNIE i p.nr 24 DEFIBRYLATOR POD RĘKĄ-LEPSZE POLKOWICE; p.nr 12 WYMIANA I DOPOSAŻENIE SPRZĘTU W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ TARNÓWEK; p.nr 8 WIEJSKI CHODNIK DO KULTURY I ROZRYWKI TRZEBCZ; p.nr 20 ROZBUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ŻELAZNY MOST; p. nr 13 MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z TERENEM REKREACYJNYM W GUZICACH;p.nr 26 ZIELONY ZAKĄTEK PIESZKOWICE. UWAGA! UZUPEŁNIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA. 10.09.2019 r. Burmistrz Polkowic zwiększył pulę środków dla projektów przeznaczonych do realizacji w ramach PBO 2020,pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2020.W związku z tym do realizacji zakwalifikowano dodatkowo 9 projektów.Wśród projektów "miejskich": p.nr 32 BUDOWA SZATY ROŚLINNEJ PRZY SIŁOWNI PLENEROWEJ NA SKWERZE PRZY UL.JESIONOWEJ I KALINOWEJ NA OS. POLANKA W POLKOWICACH; p.nr 2 BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ CENTRALNY PARK ZABAW I WYPOCZYNKU W POLKOWICACH; p.nr 37 POWRÓT PIASTA; p.nr 4 PLAC ZABAW BORÓWKOWA; p.nr 5 NAUKOWO - SENSORYCZNY PLAC ZABAW NA TERENIE PM 4, p.nr 17 MIEDZIOLUDKI - MIEDZIOWI GÓRNICY; p.nr 3 OŚWIETLONE POLKOWICE - LEPSZE POLKOWICE, MONTAŻ OŚWIETLENIA CHODNIKA PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 32A- 14; p.nr 15 TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA KRESOWIAKOM. Wśród projektów "wiejskich": p.nr 30 DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ. ZAKUP MONITORINGU DO DWÓCH PUNKTÓW PSZOK MOSKORZYN. Szczegółowe informacje nt. przebiegu i wyników głosowania znajdują się w załącznikach.

Załączniki


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice

600000

Kwota budżetu

11

Liczba projektów

1394188

Wartość złożonych projektów

232.36

Środki wykorzystane
 • 1

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-11, 11:56 |  Wartość projektu: 200000

  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Owocowej w Polkowicach

  Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry i zabawy w piłkę nożną i piłkę ręczną oraz koszykówkę i siatkówkę. Boisko będzie przeznaczone zarówno dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w celu aktywnego spędzania przez nich czasu, jak i aktywizacji oraz integracji mieszkańców poprzez sport. Realizacja projektu wyrównuje dostęp do infrastruktury sportowej oraz rekreacyjno - wypoczynkowej w Gminie Polkowice.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  424
 • 7

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-11, 13:40 |  Wartość projektu: 115000

  Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - Polkowice

  Na terenie Przedszkola nr 2 chcielibyśmy stworzyć ogólnodostępną, edukacyjną "Ścieżkę doświadczeń dla małych i dużych" składającą się z 10 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład "Ścieżki doświadczeń dla małych i dużych" wejdą takie elementy jak: czyja to twarz, koło optyczne napędzane korbką, dzwony rurowe, panel muzyczny, głuchy telefon, koparka do piaskownicy, eko memory, panel sensoryczny, rury deszczowe i wir wodny.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  311
 • 14

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-12, 8:05 |  Wartość projektu: 168600

  Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - Polkowice

  "Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci" ma to być przestrzeń architektoniczna, a zarazem edukacyjna przywołująca pamięć o dwóch wiekach Polskiej Golgoty Wschodu poczynając od powstania listopadowego 1830 r.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  168
 • 32

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-12, 11:38 |  Wartość projektu: 135188

  Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach

  Budowa szaty roślinnej i małej architektury przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Wierzbowej oraz szaty roślinnej na skwerze przy ul. Kalinowej i Topolowej.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  142
 • 2

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-11, 12:05 |  Wartość projektu: 200000

  Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach

  Projekt dotyczy budowy Tężni Solankowej. Wykonana będzie w kształcie sześciokąta. Centralnym elementem tężni jest kolumna gałązek tarniny, na której spływa solanka z kolektora wylewowego. Solanka opada swobodnie z gałązki na gałązkę tarniny coraz bardziej się rozdrabniając i w ten sposób tworząc zdrowy mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorem.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  132
 • 37

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-12, 12:06 |  Wartość projektu: 150000

  Powrót Piasta -Polkowice

  Projekt "Powrót Piasta" zakłada wykonanie i montaż pomnika księcia Konrada I głogowskiego w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach. Celem przedsięwzięcia jest zaznajamianie mieszkańców miasta z losem ziemi polkowickiej od wczesnego średniowiecza, a także pogłębianie tożsamości lokalnej.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  127
 • 4

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-11, 12:44 |  Wartość projektu: 200000

  Plac zabaw Borówkowa w Polkowicach

  Plac zabaw - Borówkowa, plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Borówkowej dla dzieci i młodzieży z gminy Polkowice służący do zachęcenia dzieci do spędzania aktywnie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  118
 • 5

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-11, 13:09 |  Wartość projektu: 161000

  Naukowo - sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - Polkowice

  Projekt będzie obejmował stworzenie naukowo - sensorycznego placu zabaw dla mieszkańców, składającego się z 11 certyfikowanych urządzeń, w skład których wejdą takie urządzenia jak: film animowany, głuchy telefon, peryskop, eko kuchnia, eko memory, panel sensoryczny, rury deszczowe, czyja to twarz, koło optyczne z korbką, kompas oraz wir wodny. Dodatkowo na placu zabaw pojawi się zestaw sprawnościowy, huśtawka i bujaki na sprężynie.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  112
 • 17

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-12, 8:28 |  Wartość projektu: 30000

  Miedzioludki - Miedziowi Górnicy - Polkowice

  "Miedzioludki" to mali górnicy, ok. 40 cm, pomagający mieszkańcom Polkowic w codziennym życiu, przypominający o tożsamości lokalnej. Wykonane z twardej stylizowanej na miedź porcelany postacie, będą nawiązywać do tradycji oraz różnych stanowisk pracy górnika miedziowego. Będą przypominać o trudach zawodu i wskazywać warte uwagi lokalizacje.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  76
 • 3

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-11, 12:16 |  Wartość projektu: 26000

  Oświetlone Polkowice- Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A- 14

  Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice. Montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego od nr 32a do 14.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  70
 • 15

  Projekty mieszkańców, Miasto Polkowice |  2019-06-12, 8:10 |  Wartość projektu: 8400

  Tablica pamiątkowa poświęcona Kresowiakom - Polkowice

  Tablica pamiątkowa poświęcona rodakom z Kresów Wschodnich, którzy w Polkowicach i okolicach na Ziemiach Odzyskanych, znaleźli swój drugi dom i tworzyli polskość od nowa. Tablica ma świadczyć o prawdzie historycznej i pamięci tych, którzy doznali cierpienia i upokorzenia, zostawiając to co najlepsze na Kresach, osiedlając się na Ziemiach Odzyskanych i budując nową tożsamość.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  52

Projekty mieszkańców, Sołectwa

600000

Kwota budżetu

16

Liczba projektów

580894

Wartość złożonych projektów

96.82

Środki wykorzystane
 • 23

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 10:38 |  Wartość projektu: 37700

  Lepsze Polkowice - Aktywna Wieś Moskorzyn

  Miejsce realizacji projektu: Moskorzyn

  Projekt "Lepsze Polkowice -Aktywna Wieś" ma na celu propagowanie i zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, dla ludzi w różnym wieku.Zagospodarowanie placu: dwa zestawy do gry w koszykówkę oraz zestaw słupów do gry w siatkówkę. Na przestrzeni za placem zamontowane zostaną stoły pingpongowe zewnętrzne i do gry w piłkarzyki. Dla pełnego relaksu i wypoczynku dostępne będą cztery leżaki betonowe parkowe, obsadzone 10 ozdobnymi drzewkami. Postawione zostaną też kosze do segregacji odpadów.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  109
 • 22

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 10:30 |  Wartość projektu: 40000

  Świetlica przyjazna mieszkańcom Kaźmierzów

  Przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  92
 • 28

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 11:15 |  Wartość projektu: 13500

  Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie

  Miejsce realizacji projektu: Sucha Górna

  Montaż kamer we wskazanych miejscach (PSZOK przy tzw. rondzie i PSZOK przy świetlicy) podyktowana jest dbałością o utrzymanie porządku publicznego oraz właściwą segregację odpadów przez użytkowników. Ma na celu również prewencyjną edukację stosowania się do wyznaczonych terminów składowania odpadów wielkogabarytowych i utrzymania ładu w miejscu ich przeznaczenia.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  91
 • 30

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 11:27 |  Wartość projektu: 40000

  Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup monitoringu do dwóch Punktów PSZOK Moskorzyn

  Miejsce realizacji projektu: Moskorzyn

  Projekt polega na zakupie urządzeń nagłaśniających świetlicę wiejską w Moskorzynie oraz monitoringu na dwa punkty PSZOK we wsi Moskorzyn, zakupiony ma być także domek gospodarczy.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  81
 • 6

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-11, 13:34 |  Wartość projektu: 40000

  Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie

  Miejsce realizacji projektu: Sobin

  Projekt dotyczy modernizacji istniejącego już obiektu placu zabaw dla dzieci w Sobinie, mając na celu zwiększenie jego wartości użytkowej poprzez doposażenie w nowe sprzęty oraz ich właściwe rozmieszczenie przestrzenne.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  51
 • 36

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 12:03 |  Wartość projektu: 38400

  Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej

  Miejsce realizacji projektu: Nowa Wieś Lubińska

  Dzięki montażowi klimatyzacji w części kuchennej świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej zwiększy się komfort użytkowania świetlicy.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  45
 • 34

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 11:56 |  Wartość projektu: 40000

  Doświetlenie miejscowości Jędrzychów

  Miejsce realizacji projektu: Jędrzychów

  Doświetlenie miejscowości Jędrzychów polegać będzie na budowie oświetlenia wzdłuż wybranych dróg gminnych tj. na działkach nr 579/8 i 579/12 oraz 101. Doświetlenie wskazanych dróg poprawi bezpieczeństwo i komfort życia osób tam mieszkających.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  44
 • 12

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-11, 14:41 |  Wartość projektu: 38400

  Wymiana i doposażenie sprzętu w świetlicy wiejskiej w Tarnówku

  Miejsce realizacji projektu: Tarnówek

  Projekt dotyczy wymiany sprzętu w świetlicy wiejskiej, niezbędnego do efektywnego korzystania z niej i podwyższenia jej standardu. Ze względu na zwiększające się potrzeby mieszkańców renowacja sprzętu jest konieczna.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  42
 • 18

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 8:34 |  Wartość projektu: 40000

  Podniesienie standardu Świetlicy Wiejskiej Komorniki

  Miejsce realizacji projektu: Komorniki

  Podniesienie standardu Świetlicy Wiejskiej Komorniki: montaż klimatyzacji; doposażenie kuchni; modernizacja ogrodzenia przed świetlicą.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  31
 • 27

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 11:09 |  Wartość projektu: 40000

  Oświetlenie uliczne Biedrzychowa

  Miejsce realizacji projektu: Biedrzychowa

  Oświetlenie uliczne do posesji 5a, 5b i 5c.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  28
 • 24

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 10:55 |  Wartość projektu: 26500

  Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna

  Miejsce realizacji projektu: Sucha Górna

  Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice. Montaż defibrylatora na zewnętrznej ścianie budynku remizy OSP wraz z zaopatrzeniem w monitoring.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  24
 • 8

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-11, 13:51 |  Wartość projektu: 40000

  Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz

  Miejsce realizacji projektu: Trzebcz

  „Wiejski chodnik do kultury i rozrywki” to zewnętrzne dojście do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebcz, która została niedawno oddana do użytkowania.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  22
 • 13

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-11, 14:57 |  Wartość projektu: 40000

  Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach

  Miejsce realizacji projektu: Guzice

  Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji na Sali głównej i w kuchni.Modernizacja terenu rekreacyjnego - montaż dwóch stołów biesiadnych.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  21
 • 20

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 10:15 |  Wartość projektu: 37300

  Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most

  Miejsce realizacji projektu: Żelazny Most

  Projekt dotyczy zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  19
 • 21

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 10:21 |  Wartość projektu: 29094

  Krzesła, stoły, dzbanki dla Dąbrowy cudawianki

  Miejsce realizacji projektu: Dąbrowa

  Zakup nowych ośmioosobowych stołów, krzeseł, pokrowców na krzesła, zastawy stołowej aby umożliwić mieszkańcom Dąbrowy komfortowe korzystanie ze świetlicy wiejskiej.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  17
 • 26

  Projekty mieszkańców, Sołectwa |  2019-06-12, 11:06 |  Wartość projektu: 40000

  Zielony Zakątek Pieszkowice

  Miejsce realizacji projektu: Pieszkowice

  Celem realizacji projektu jest ożywienie centrum wsi, które wpłynie na integrację mieszkańców. Przez ostatnie kilka lat to urokliwe miejsce popadło w zapomnienie. Mamy nadzieję, że wprowadzenie kilku poprawek przywróci temu miejscu dawny blask.

  Zarejestrowany przez: Anna Dziedzic

  Liczba głosów
  14
Do góry