Szczegóły projektu

 Ikona wniosków POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.

Data zakończenia: 2019-07-30

Tytuł

Oświetlone Polkowice- Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A- 14

numer

3

Krótki opis projektu

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice. Montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego od nr 32a do 14.

Szczegółowy opis projektu

Dostępny w punkcie konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego - Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dostępne w punkcie konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego - Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Zarejestrowany przez

Anna Dziedzic

2019-06-11, 12:16

Autorzy

Jan Pociecha

Wysłany

2019-06-11, 12:16

Głosów poparcia

21

lokalizacja

Polkowice, ul. Dąbrowskiego 32a do 14, dz. nr 206/19, ob. 2 Polkowice - miasto

Szerokość: 51.50321612712064

Długość: 16.07510832809453

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 ogółem 26000
Całkowita wartość projektu 26000

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Anna Dziedzic (z korespondencji) 2019-06-11, 12:16
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:03
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-06-13, 11:06
4 Merytoryczna akceptacja projektu Ocena pozytywna. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:39
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-07-12, 10:29
6 Zakwalifikowany do realizacji przez administratora Zarządzeniem nr 481/19 Burmistrza Polkowic z dnia 10.09.2019 r. zwiększono pulę środków przeznaczonych na projekty wybrane w głosowaniu w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., w związku z czym projekt został zakwalifikowany do realizacji. Anna Dziedzic 2019-09-11, 11:08

Załączniki

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry