Konsultacje Urzędu

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Pożytek publiczny i wolontariat

  15 Kanał RSS Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2025

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2025

  Program Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025 będzie podstawowym dokumentem regulującym relacje Gminy z trzecim sektorem.

  Termin: 2024-07-12 - 2024-07-26

 • Konsultacje Urzędu  Pożytek publiczny i wolontariat

  Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

  Termin: 2023-09-14 - 2023-09-28

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Statut Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice

  Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w spawie zmieniany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.

  Termin: 2022-04-15 - 2022-04-29

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Niska emisja

  Konsultacje projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 oraz lata 2021 - 2027.

  Termin: 2022-01-31 - 2022-02-20

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Strategia rozwoju

  Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Polkowice na lata 2021-2030 r.

  Nowa Strategia Rozwoju Gminy Polkowice określa nowe cele i zadania do zrealizowania na najbliższą dekadę, wytycza kierunek rozwoju oraz obszary konieczne do poprawy. Strategia zawiera rozwiązania w zakresie organizacji procesu jej wdrażania, wskazuje szczegółowe rozwiązania w zakresie ewaluacji.

  Termin: 2021-10-11 - 2021-12-17

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Niska emisja

  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE

  Burmistrz Polkowic zaprasza mieszkańców gminy Polkowice do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE". Konsultacje prowadzone będą od dnia 03.08.2021 r. do dnia 24.08.2021 r.

  Termin: 2021-08-03 - 2021-08-24

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Rewitalizacja

  Rewitalizacja terenu wokół pawilonów handlowo-usługowych ,,DANUSIA"

  Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie możliwości zmiany terenu wokół pawilonów handlowo-usługowych przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 2-6.

  Termin: 2021-08-03 - 2021-08-11

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Niska emisja

  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020-2035

  Burmistrz Polkowic zaprasza mieszkańców gminy Polkowice do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020 – 2035”. Konsultacje prowadzone będą od dnia 09.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 r.

  Termin: 2020-11-09 - 2020-11-29

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Plan zagospodarowania przestrzennego

  Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany studium i planu miejscowego w obrębie Jędrzychów

  Konsultacje społeczne dotyczące zmiany studium i miejscowego planu na obszarze wyznaczonym w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice.

  Termin: 2020-09-28 - 2020-10-09

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Plan zagospodarowania przestrzennego

  Konsultacje w sprawie planu miejscowego i zmiany studium dla dz. nr 179/33 (Kaźmierzów).

  Konsultacje mają na celu umożliwienie mieszkańcom wsi Kaźmierzów czynnego udziału w procesie planowania przestrzennego od początkowych etapów procedury planistycznej, zebrania informacji na temat planowanej inwestycji oraz przekazania własnych sugestii i zapytań.

  Termin: 2020-07-20 - 2020-07-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Niska emisja

  Ankieta o elektromobilności w Gminie Polkowice

  W związku z przystąpieniem Gminy Polkowice do opracowania dokumentu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020-2035" zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej elektromobilności i elementów Smart City.

  Termin: 2020-05-06 - 2020-05-27

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Osiedla

  w sprawie Osiedla Krupińskiego

  Konsultacja dla mieszkańców Osiedla Krupińskiego.

  Termin: 2020-03-04 - 2020-03-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Osiedla

  w sprawie Osiedla Sienkiewicza

  Konsultacje dla mieszkańców Osiedla Sienkiewicza

  Termin: 2020-03-04 - 2020-03-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Osiedla

  w sprawie Osiedla Polkowice Dolne

  Konsultacje dla mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne

  Termin: 2020-03-04 - 2020-03-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Osiedla

  w sprawie projektowanego Osiedla Polanka

  Konsultacja dla mieszkańców projektowanego Osiedla Polanka

  Termin: 2020-03-04 - 2020-03-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Osiedla

  w sprawie Osiedla Gwarków

  Konsultacja dla mieszkańców Osiedla Gwarków

  Termin: 2020-03-04 - 2020-03-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Osiedla

  w sprawie projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

  Konsultacja dla mieszkańców projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

  Termin: 2020-03-04 - 2020-03-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Osiedla

  w sprawie projektowanego Osiedla Centrum-Stare Miasto

  Konsultacja dla mieszkańców projektowanego Osiedla Centrum-Stare Miasto

  Termin: 2020-03-04 - 2020-03-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ruch drogowy

  Ograniczenie ruchu kołowego powyżej 8t na ul. Chocianowskiej

  Celem konsultacji jest badanie opinii mieszkańców związanych z propozycją ograniczenia ruchu kołowego na ul. Chocianowskiej (Polkowice Dolne)

  Termin: 2020-02-11 - 2020-02-21

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Rewitalizacja

  Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

  Na podstawie art. 7 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

  Termin: 2018-12-27 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Niska emisja

  Projekt aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice.

  Burmistrz Polkowic podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do opracowania aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice”.

  Termin: 2018-12-12 - 2019-01-02

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Rewitalizacja

  Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

  Na podstawie art. 7 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

  Termin: 2018-10-16 - 2018-11-15

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry