Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Pożytek publiczny i wolontariat

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie.

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

  Termin: 2022-08-29 - 2022-09-12

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Stypendia i nagrody sportowe

  Konsultacje projektu uchwały ws. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w spawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

  Termin: 2022-02-22 - 2022-03-08

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry