Raport końcowy i podsumowanie konsultacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie Programu Współpracy Gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Więcej na stronie:  https://konsultacje.polkowice.eu/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjQxIjtzOjQ6InR5c

# Nazwa Opis
1 Informacja z przebiegu konsultacji Informacja z przebiegu konsultacji  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt uchwały

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały

Punkt konsultacji zakończony: 2022-09-12

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Informacja z przebiegu konsultacji

Więcej na stronie:  https://konsultacje.polkowice.eu/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjQxIjtzOjQ6InR5c

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Informacja z przebiegu konsultacji https://konsultacje.polkowice.eu/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjQxIjtzOjQ6InR5cGUiO3M6MToiMCI7fQ__E____E__  Podgląd
Do góry