Konsultacje Urzędu  Pożytek publiczny i wolontariat

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Konsultacja zakończona 2022-09-12

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie.

Opis

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Szczegółowy opis konsultacji

1. Konsultacjami objęty jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie Programu Współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
2. Termin konsultacji określa się na 14 dni od dnia opublikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice oraz w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice w miejscu przeznaczonym do zamieszczenia ogłoszeń, tj. od dnia 29 sierpnia 2022 r. do 12 września 2022 r.
3. W ramach konsultacji propozycje należy składać w formie pisemnej na „Formularzu dotyczącym propozycji zmian do Programu Współpracy na 2023 rok” do kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, w terminie określonym w pkt. 2. Konsultacje mogą odbywać się również bezpośrednio w formie spotkań informacyjnych oraz zbierania uwag ustnych (do formularza) w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, w Wydziale Sportu i Inicjatyw Lokalnych - pok. nr 121, 123-124 i 125, w godzinach pracy urzędu, w terminie określonym w pkt. 2, a także za pośrednictwem platformy www.konsultacje.polkowice.eu, w terminie określonym w pkt 2.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 uchwały Nr XXXII/325/10 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Obszar tematyczny

Pożytek publiczny i wolontariat

Administrator konsultacji

Jan Pociecha

Termin konsultacji

2022-08-29 - 2022-09-12

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-09-13

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-08-29
2022-08-29

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały
Termin
2022-08-29 - 2022-09-12
Koniec konsultacji: 2022-09-12

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 344 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Projekt uchwały - 1
Propozycje zmian do Programu Współpracy na rok 2023 wraz z KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - 3

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Do góry