Konsultacje Urzędu  Stypendia i nagrody sportowe

Konsultacje projektu uchwały ws. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w spawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

Konsultacja zakończona 2022-03-08

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje projektu uchwały ws. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

Opis

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w spawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

Szczegółowy opis konsultacji

1. Konsultacją objęty jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.
2. W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Polkowice oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 22 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r.
4. W ramach konsultacji propozycje należy składać na formularzu konsultacyjnym:
a. w formie pisemnej do kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice (termin uznaje się za zachowany w przypadku wpływu uwag na wskazany adres przed upływem terminu podanego w pkt 2);
b. za pośrednictwem platformy www.konsultacje.polkowice.eu, w terminie określonym w pkt 2.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 3 i 4 Uchwały Nr XVIII/186/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w spawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Polkowice oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/325/10 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Obszar tematyczny

Stypendia i nagrody sportowe

Administrator konsultacji

89837c2c9f5dc38fa5c02cd893345a28b4cba075 c4b0e1ffb521350960f7af6b6111d949d3ba4966

Termin konsultacji

2022-02-22 - 2022-03-08

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-03-09

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-02-22
2022-02-22

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.
Termin
2022-02-22 - 2022-03-08
Koniec konsultacji: 2022-03-08

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 680 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz konsultacyjny wraz z klauzulą informacyjną.pdf - 2

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie Nr 1665_22 Burmistrza Polkowic z dnia 8 lutego 2022 r..pdf - 2

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

Do góry