Raport końcowy i podsumowanie konsultacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji do kancelarii Urzędu Gminy Polkowice oraz na platformę zamieszczoną na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w gminie Polkowice www.konsultacje.polkowice.eu nie wpłynęły formularze z uwagami do projektu uchwały.

Więcej na stronie:  https://konsultacje.polkowice.eu/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjM3IjtzOjQ6InR5c

# Nazwa Opis
1 Podsumowania konsultacji.pdf  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród sportowych.

Punkt konsultacji zakończony: 2022-03-08

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry