Szczegóły projektu

 Ikona wniosków POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.

Data zakończenia: 2019-07-30

Tytuł

Wymiana i doposażenie sprzętu w świetlicy wiejskiej w Tarnówku

numer

12

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wymiany sprzętu w świetlicy wiejskiej, niezbędnego do efektywnego korzystania z niej i podwyższenia jej standardu. Ze względu na zwiększające się potrzeby mieszkańców renowacja sprzętu jest konieczna.

Szczegółowy opis projektu

Dostępny w punkcie konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego - Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dostępne w punkcie konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego - Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

obszar

Tarnówek

Zarejestrowany przez

Anna Dziedzic

2019-06-11, 14:41

Autorzy

Grzegorz Niciński

Wysłany

2019-06-11, 14:41

Głosów poparcia

1

lokalizacja

Tarnówek, dz. nr 298

Szerokość: 51.51457130772376

Długość: 16.16398600601201

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 ogółem 38400
Całkowita wartość projektu 38400

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Anna Dziedzic (z korespondencji) 2019-06-11, 14:41
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:03
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-06-13, 11:11
4 Merytoryczna akceptacja projektu Ocena pozytywna. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:42
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-07-12, 10:32

Załączniki

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry