Szczegóły projektu

 Ikona wniosków POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.

Data zakończenia: 2019-07-30

Tytuł

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - Polkowice

numer

14

Krótki opis projektu

"Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci" ma to być przestrzeń architektoniczna, a zarazem edukacyjna przywołująca pamięć o dwóch wiekach Polskiej Golgoty Wschodu poczynając od powstania listopadowego 1830 r.

Szczegółowy opis projektu

Dostępny w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dostępne w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Zarejestrowany przez

Anna Dziedzic

2019-06-12, 8:05

Autorzy

Piotr Kowalik

Wysłany

2019-06-12, 8:05

Głosów poparcia

23

lokalizacja

Polkowice, Plac Kościelny, dz. nr 155, ob. 1 Polkowice - miasto

Szerokość: 51.50267350501457

Długość: 16.066603043308305

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 ogółem 168600
Całkowita wartość projektu 168600

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Anna Dziedzic (z korespondencji) 2019-06-12, 8:05
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:03
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-06-13, 11:11
4 Merytoryczna akceptacja projektu Ocena pozytywna. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:44
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-07-12, 10:32

Załączniki

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry