Szczegóły projektu

 Ikona wniosków POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.

Data zakończenia: 2019-07-30

Tytuł

Miedzioludki - Miedziowi Górnicy - Polkowice

numer

17

Krótki opis projektu

"Miedzioludki" to mali górnicy, ok. 40 cm, pomagający mieszkańcom Polkowic w codziennym życiu, przypominający o tożsamości lokalnej. Wykonane z twardej stylizowanej na miedź porcelany postacie, będą nawiązywać do tradycji oraz różnych stanowisk pracy górnika miedziowego. Będą przypominać o trudach zawodu i wskazywać warte uwagi lokalizacje.

Szczegółowy opis projektu

Dostępny w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dostępne w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Zarejestrowany przez

Anna Dziedzic

2019-06-12, 8:28

Autorzy

Jacek Michalak

Wysłany

2019-06-12, 8:28

Głosów poparcia

23

lokalizacja

Polkowice, dz. nr 187/7 (przy ul. Kilińskiego); 216/4 (przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Kard. B. Kominka); 114/3 (przy Holendrze); 59 (skwer na os. Sienkiewicza); 219/1(przy wieżowcu na ul. Sztygarskiej); 315/152 (wejście do UJW)

Szerokość: 51.504267960801485

Długość: 16.068043389549302

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 ogółem 30000
Całkowita wartość projektu 30000

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Anna Dziedzic (z korespondencji) 2019-06-12, 8:28
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:03
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-06-13, 11:12
4 Merytoryczna akceptacja projektu Ocena pozytywna. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:45
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-07-12, 10:33
6 Zakwalifikowany do realizacji przez administratora Zarządzeniem nr 481/19 Burmistrza Polkowic z dnia 10.09.2019 r. zwiększono pulę środków przeznaczonych na projekty wybrane w głosowaniu w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., w związku z czym projekt został zakwalifikowany do realizacji. Anna Dziedzic 2019-09-11, 11:07

Załączniki

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry