Szczegóły projektu

 Ikona wniosków POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.

Data zakończenia: 2019-07-30

Tytuł

Zielony Zakątek Pieszkowice

numer

26

Krótki opis projektu

Celem realizacji projektu jest ożywienie centrum wsi, które wpłynie na integrację mieszkańców. Przez ostatnie kilka lat to urokliwe miejsce popadło w zapomnienie. Mamy nadzieję, że wprowadzenie kilku poprawek przywróci temu miejscu dawny blask.

Szczegółowy opis projektu

Dostępny w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dostępne w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

obszar

Pieszkowice

Zarejestrowany przez

Anna Dziedzic

2019-06-12, 11:06

Autorzy

Anna Pieńkowska

Wysłany

2019-06-12, 11:06

Głosów poparcia

1

lokalizacja

Pieszkowice, dz. nr 31/4; 31/3; 96; 31/1; 12/5

Szerokość: 51.48143938713225

Długość: 16.13873032592778

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 ogółem 40000
Całkowita wartość projektu 40000

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Anna Dziedzic (z korespondencji) 2019-06-12, 11:06
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:03
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-06-13, 11:17
4 Merytoryczna akceptacja projektu Ocena pozytywna. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:51
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-07-12, 10:36

Załączniki

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry