Szczegóły projektu

 Ikona wniosków POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.

Data zakończenia: 2019-07-30

Tytuł

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach

numer

32

Krótki opis projektu

Budowa szaty roślinnej i małej architektury przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Wierzbowej oraz szaty roślinnej na skwerze przy ul. Kalinowej i Topolowej.

Szczegółowy opis projektu

Dostępny w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dostępne w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Zarejestrowany przez

Anna Dziedzic

2019-06-12, 11:38

Autorzy

Grażyna Sulikowska

Wysłany

2019-06-12, 11:38

Głosów poparcia

26

lokalizacja

Polkowice os.Polanka dz. nr 166/112

Szerokość: 51.50051797923891

Długość: 16.089511790504503

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 ogółem 135188
Całkowita wartość projektu 135188

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Anna Dziedzic (z korespondencji) 2019-06-12, 11:38
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:03
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-06-13, 11:23
4 Merytoryczna akceptacja projektu Ocena pozytywna. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:53
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-07-12, 10:38
6 Zakwalifikowany do realizacji przez administratora Zarządzeniem nr 481/19 Burmistrza Polkowic z dnia 10.09.2019 r. zwiększono pulę środków przeznaczonych na projekty wybrane w głosowaniu w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., w związku z czym projekt został zakwalifikowany do realizacji. Anna Dziedzic 2019-09-11, 11:06

Załączniki

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry