Szczegóły projektu

 Ikona wniosków POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.

Data zakończenia: 2019-07-30

Tytuł

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów

numer

34

Krótki opis projektu

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów polegać będzie na budowie oświetlenia wzdłuż wybranych dróg gminnych tj. na działkach nr 579/8 i 579/12 oraz 101. Doświetlenie wskazanych dróg poprawi bezpieczeństwo i komfort życia osób tam mieszkających.

Szczegółowy opis projektu

Dostępny w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dostępne w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

obszar

Jędrzychów

Zarejestrowany przez

Anna Dziedzic

2019-06-12, 11:56

Autorzy

Joanna Oczkoś - Miżejewska

Wysłany

2019-06-12, 11:56

Głosów poparcia

1

lokalizacja

Jędrzychów, dz. nr 101 przy posesjach nr 26 a do 26 c; dz. nr 579/8 oraz 579/12 przy posesjach 114 a do 114 d

Szerokość: 51.45649692385658

Długość: 16.033995428314256

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 ogółem 40000
Całkowita wartość projektu 40000

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Anna Dziedzic (z korespondencji) 2019-06-12, 11:56
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:03
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-06-13, 11:24
4 Merytoryczna akceptacja projektu Ocena pozytywna. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:54
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-07-12, 10:39

Załączniki

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry