Szczegóły projektu

 Ikona wniosków POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI zapoczątkowany w 2016 r., stanowi narzędzie w rękach mieszkańców umożliwiające współdecydowanie o wydatkowaniu części środków finansowych z budżetu gminy Polkowice.

Data zakończenia: 2019-07-30

Tytuł

Powrót Piasta -Polkowice

numer

37

Krótki opis projektu

Projekt "Powrót Piasta" zakłada wykonanie i montaż pomnika księcia Konrada I głogowskiego w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach. Celem przedsięwzięcia jest zaznajamianie mieszkańców miasta z losem ziemi polkowickiej od wczesnego średniowiecza, a także pogłębianie tożsamości lokalnej.

Szczegółowy opis projektu

Dostępny w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dostępne w Punkcie Konsultacyjnym Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, Polkowice, ul. Rynek 2, pok. 5, tel. 76 847 41 45

Zarejestrowany przez

Anna Dziedzic

2019-06-12, 12:06

Autorzy

Paweł Jankiewicz

Wysłany

2019-06-12, 12:06

Głosów poparcia

55

lokalizacja

Polkowice, Centralny Park Zabaw i Wypoczynku, dz. nr 173/4 ob. 1 Polkowice - miasto

Szerokość: 51.50346990508816

Długość: 16.07057003044133

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 ogółem 150000
Całkowita wartość projektu 150000

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Anna Dziedzic (z korespondencji) 2019-06-12, 12:06
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:03
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-06-13, 11:25
4 Merytoryczna akceptacja projektu Ocena pozytywna. Anna Dziedzic 2019-06-13, 11:53
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-07-12, 10:40
6 Zakwalifikowany do realizacji przez administratora Zarządzeniem nr 481/19 Burmistrza Polkowic z dnia 10.09.2019 r. zwiększono pulę środków przeznaczonych na projekty wybrane w głosowaniu w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., w związku z czym projekt został zakwalifikowany do realizacji. Anna Dziedzic 2019-09-11, 11:07

Załączniki

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry