Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Strategia rozwoju elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020-2035 - projekt

Opiniowanie dokumentu:


Strategia rozwoju elektromobilności w gminie Polkowice na lata 2020-2035 - projekt

Punkt konsultacji zakończony: 2020-11-29

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry