Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych Ankieta konsultacyjna Osiedle Centrum Stare-Miasto

Ankieta:


Ankieta konsultacyjna Osiedle Centrum Stare-Miasto

Punkt konsultacji zakończony: 2020-03-10

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Statut Osiedla Centrum-Stare Miasto

Opiniowanie dokumentu:


Statut Osiedla Centrum-Stare Miasto

Punkt konsultacji zakończony: 2020-03-10

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Mapa obejmująca konsultowany obszar Osiedle Centrum-Stare Miasto

Opiniowanie dokumentu:


Mapa obejmująca konsultowany obszar Osiedle Centrum-Stare Miasto

Punkt konsultacji zakończony: 2020-03-04

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry