Konsultacje Urzędu  Osiedla

w sprawie projektowanego Osiedla Centrum-Stare Miasto

Konsultacja dla mieszkańców projektowanego Osiedla Centrum-Stare Miasto

Konsultacja zakończona 2020-03-10

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

w sprawie projektowanego Osiedla Centrum-Stare Miasto

Opis

Konsultacja dla mieszkańców projektowanego Osiedla Centrum-Stare Miasto

Szczegółowy opis konsultacji

Działające na terenie miasta Polkowice osiedla są jednostkami
pomocniczymi gminy Polkowice. Jednostkę pomocniczą utworzyć może rada
miejska, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich
inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia
jednostki pomocniczej określa statut gminy. Zgodnie ze statutem gminy
Polkowice, sytuacje związane z łączeniem, podziałem i znoszeniem
jednostek wymagają także uprzednich konsultacji z mieszkańcami.
Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców odnośnie
dotychczasowego modelu działania osiedli.
Poddana pod konsultacje nowa forma organizacji miejskich jednostek
pomocniczych zakłada zmniejszenie ich liczby - z 10 do 7. Łączone
osiedla mają podobny układ osadniczy, stosunkowo niewielką liczbę
mieszkańców i wspólne dla tych osiedli kwestie do rozwiązania.
Określając ww. zmiany obszarowe wzięto pod uwagę dotychczasową
współpracę przedstawicieli tych Osiedli.
Konsultowane statuty w nowy sposób określają kompetencje osiedla.
W ramach nowych kompetencji miejskich jednostek pomocniczych nacisk
kładzie się na to, aby mieszkańcy tych jednostek mieli swój wyraźny
udział w życiu i rozwoju Polkowic, m.in. poprzez zajmowanie stanowiska
we wszelkich sprawach dotyczących osiedla.
Miejsce składającej się z 15 osób rady osiedla zajmie inny organ
uchwałodawczy - Ogólne Zebranie Mieszkańców, natomiast organ wykonawczy
- Zarząd Osiedla - wybierany będzie przez Zebranie w głosowaniu tajnym.
Kadencja organów Osiedla zbieżna będzie z kadencją Rady Miejskiej w
Polkowicach.
Projekt nowego statutu osiedla zawiera wymagane Statutem Gminy Polkowice
zapisy dotyczące określenia sposobu bezpośredniego korzystania przez
jednostkę pomocniczą z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z
tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy
jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.
Terytorium osiedla będzie określane poprzez wskazanie mapy z zaznaczonym
obszarem, a nie jak dotychczas poprzez wymienieni nazw konkretnych ulic.
Pozwoli to na to aby w trakcie powstawania nowych ulic lub w wypadku
zmian już istniejących ich mieszkańcy automatycznie stawali się
członkami danej jednostki.

Podstawa prawna

art. 5a, art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust.1 i 3 i 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Obszar tematyczny

Osiedla

Administrator konsultacji

0dc3c11cd09782f5404591efc3631994065a774d 9c64da38e3f74a2249dd73cc56fc5cacb7985409

Termin konsultacji

2020-03-04 - 2020-03-10

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-04-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-03-04
2020-03-04

Ankieta

Tytuł
Ankieta konsultacyjna Osiedle Centrum Stare-Miasto
Termin
2020-03-04 - 2020-03-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Statut Osiedla Centrum-Stare Miasto
Termin
2020-03-04 - 2020-03-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Mapa obejmująca konsultowany obszar Osiedle Centrum-Stare Miasto
Termin
2020-03-04 - 2020-03-04
Koniec konsultacji: 2020-03-10

Aktywność uczestników

 

 Ankieta Zobacz raport

Ankieta konsultacyjna Osiedle Centrum Stare-Miasto

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1566 1 2020-03-04, Śr., 6:15

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Statut Osiedla Centrum-Stare Miasto

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1488 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Mapa obejmująca konsultowany obszar Osiedle Centrum-Stare Miasto

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1481 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


klauzula informacyjna.docx - 0

Załączniki do podstawy prawnej

ustawa o samorządzie gminnym.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Ankieta konsultacyjna Osiedle Centrum Stare-Miasto

Brak załączników

Mapa obejmująca konsultowany obszar Osiedle Centrum-Stare Miasto

Do góry