Konsultacje Urzędu  Osiedla

w sprawie Osiedla Sienkiewicza

Konsultacje dla mieszkańców Osiedla Sienkiewicza

Konsultacja zakończona 2020-03-10

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

w sprawie Osiedla Sienkiewicza

Opis

Konsultacje dla mieszkańców Osiedla Sienkiewicza

Szczegółowy opis konsultacji

Działające na terenie miasta Polkowice osiedla są jednostkami pomocniczymi gminy Polkowice. Jednostkę pomocniczą utworzyć może rada miejska, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Zgodnie ze statutem gminy Polkowice, sytuacje związane z łączeniem, podziałem i znoszeniem jednostek wymagają także uprzednich konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców odnośnie dotychczasowego modelu działania osiedli. Poddana pod konsultacje nowa forma organizacji miejskich jednostek pomocniczych zakłada zmniejszenie ich liczby - z 10 do 7. Łączone osiedla mają podobny układ osadniczy, stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców i wspólne dla tych osiedli kwestie do rozwiązania. Określając ww. zmiany obszarowe wzięto pod uwagę dotychczasową współpracę przedstawicieli tych Osiedli. Konsultowane statuty w nowy sposób określają kompetencje osiedla. W ramach nowych kompetencji miejskich jednostek pomocniczych nacisk kładzie się na to, aby mieszkańcy tych jednostek mieli swój wyraźny udział w życiu i rozwoju Polkowic, m.in. poprzez zajmowanie stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących osiedla. Miejsce składającej się z 15 osób rady osiedla zajmie inny organ uchwałodawczy - Ogólne Zebranie Mieszkańców, natomiast organ wykonawczy - Zarząd Osiedla - wybierany będzie przez Zebranie w głosowaniu tajnym. Kadencja organów Osiedla zbieżna będzie z kadencją Rady Miejskiej w Polkowicach. Projekt nowego statutu osiedla zawiera wymagane Statutem Gminy Polkowice zapisy dotyczące określenia sposobu bezpośredniego korzystania przez jednostkę pomocniczą z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania. Terytorium osiedla będzie określane poprzez wskazanie mapy z zaznaczonym obszarem, a nie jak dotychczas poprzez wymienieni nazw konkretnych ulic. Pozwoli to na to aby w trakcie powstawania nowych ulic lub w wypadku zmian już istniejących ich mieszkańcy automatycznie stawali się członkami danej jednostki.

Podstawa prawna

art. 5a, art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust.1 i 3 i 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Obszar tematyczny

Osiedla

Administrator konsultacji

0dc3c11cd09782f5404591efc3631994065a774d 9c64da38e3f74a2249dd73cc56fc5cacb7985409

Termin konsultacji

2020-03-04 - 2020-03-10

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-04-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-03-04
2020-03-04

Ankieta

Tytuł
Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców Osiedla Sienkiewicza
Termin
2020-03-04 - 2020-03-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Statut Osiedla Sienkiewicza
Termin
2020-03-04 - 2020-03-10
Koniec konsultacji: 2020-03-10

Aktywność uczestników

 

 Ankieta Zobacz raport

Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców Osiedla Sienkiewicza

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1579 2 2020-03-06, Pt., 12:13

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Statut Osiedla Sienkiewicza

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1520 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


klauzula informacyjna.docx - 0
klauzula informacyjna.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

ustawa o samorządzie gminnym.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców Osiedla Sienkiewicza

Brak załączników

Do góry