Konsultacje Urzędu  Plan zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje w sprawie planu miejscowego i zmiany studium dla dz. nr 179/33 (Kaźmierzów).

Konsultacje mają na celu umożliwienie mieszkańcom wsi Kaźmierzów czynnego udziału w procesie planowania przestrzennego od początkowych etapów procedury planistycznej, zebrania informacji na temat planowanej inwestycji oraz przekazania własnych sugestii i zapytań.

Konsultacja zakończona 2020-07-31

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje w sprawie planu miejscowego i zmiany studium dla dz. nr 179/33 (Kaźmierzów).

Opis

Konsultacje mają na celu umożliwienie mieszkańcom wsi Kaźmierzów czynnego udziału w procesie planowania przestrzennego od początkowych etapów procedury planistycznej, zebrania informacji na temat planowanej inwestycji oraz przekazania własnych sugestii i zapytań.

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 20-31 lipca 2020 r. w formie zbierania uwag/pytań na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz za pośrednictwem strony internetowej https://konsultacje.polkowice.eu Uwagi mogą być zgłaszane:
1. na adres Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice (termin uznaje się za zachowany w przypadku wpływu uwag na wskazany adres do dnia 31 lipca 2020 r.),
2. osobiście w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 19 pok. nr 2;
3. za pośrednictwem platformy https://konsultacje.polkowice.eu;
4. za pośrednictwem sołtysa Kaźmierzowa.
Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 20 lipca 2020 r.:
1. na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym https://konsultacje.polkowice.eu;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.polkowice.eu;
3. w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 19 pok. nr 2;
4. u sołtysa Kaźmierzowa.

Podstawa prawna

art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 i 3 Uchwały Nr XVIII/186/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Polkowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 446)

Obszar tematyczny

Plan zagospodarowania przestrzennego

Administrator konsultacji

d50ca6ffcf8b8557c18fea59a8e33e5b012e4c4e c8f319c8f20eb75efbf154373c095d117dd7be46

Termin konsultacji

2020-07-20 - 2020-07-31

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-08-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-07-20
2020-07-20

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt miejscowego planu
Termin
2020-07-20 - 2020-07-31

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Zmiana D Studium
Termin
2020-07-20 - 2020-07-31
Koniec konsultacji: 2020-07-31

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt miejscowego planu

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1587 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Zmiana D Studium

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1541 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry