Konsultacje Urzędu  Strategia rozwoju

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Polkowice na lata 2021-2030 r.

Nowa Strategia Rozwoju Gminy Polkowice określa nowe cele i zadania do zrealizowania na najbliższą dekadę, wytycza kierunek rozwoju oraz obszary konieczne do poprawy. Strategia zawiera rozwiązania w zakresie organizacji procesu jej wdrażania, wskazuje szczegółowe rozwiązania w zakresie ewaluacji.

Konsultacja zakończona 2021-12-17

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Polkowice na lata 2021-2030 r.

Opis

Nowa Strategia Rozwoju Gminy Polkowice określa nowe cele i zadania do zrealizowania na najbliższą dekadę, wytycza kierunek rozwoju oraz obszary konieczne do poprawy. Strategia zawiera rozwiązania w zakresie organizacji procesu jej wdrażania, wskazuje szczegółowe rozwiązania w zakresie ewaluacji.

Szczegółowy opis konsultacji

Nowa Strategia Rozwoju Gminy Polkowice określa nowe cele i zadania do zrealizowania na najbliższą dekadę, wytycza kierunek rozwoju oraz obszary konieczne do poprawy. Strategia bazuje na nowych przepisach prawnych, uwzględnia inne strategie, plany
i programy dotyczące sfer społecznej, gospodarczej i środowiskowej gminy. Wszystkie cele zostały wyznaczone na podstawie nowoczesnej analizy strategicznej. Strategia zawiera rozwiązania w zakresie organizacji procesu jej wdrażania, wskazuje szczegółowe rozwiązania w zakresie ewaluacji.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Polkowice na lata 2021-2030.
Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 11.10.2021 r.:
- na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/,
- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.polkowice.eu,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice pod adresem www.polkowice.eu,
- w Referacie Rozwoju Gminy, ul Górna 2, pok. nr 205, tel. 76 847 41 53,
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 11.10.2021 r. do 15.11.2021 r. w formie:
1) ustnej do protokołu w Referacie Rozwoju Gminy, ul Górna 2, pokój nr 205:
• w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7:30 – 15:30;
• we wtorek od 7:30 – 17:00;
• w piątek od 7:30 – 14:00:
2) papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:
a. w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który należy złożyć
w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 10,
b. w formie elektronicznej na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/,
3) ustnie oraz pisemnie podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:
• w dniu 12 października 2021r. w godzinach od 800 do 1630 w Sali 206, ul. Górna 2, 59 – 100 Polkowice,
• w dniu 19 października 2021 r. w godzinach od 800 do 1630 w Sali 206, ul. Górna 2, 59 – 100 Polkowice.
Spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy spotkań proszeni są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki. W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy dyżurów konsultacyjnych na formę zdalną (on-line).
Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu przed dniem 11.10.2021 r. i po dniu 15.11.2021 r.,
- niepodpisane czytelnie (dot. formularza papierowego),
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu).

Podstawa prawna

- art. 6 ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 t.j.)- Uchwała nr XXVI/305/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Polkowice na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji

Obszar tematyczny

Strategia rozwoju

Administrator konsultacji

Michał Zięcina

Termin konsultacji

2021-10-11 - 2021-12-17

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-12-18

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-10-11
2021-10-11

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Strategia Rozwoju Gminy Polkowice na lata 2021 - 2030 - PROJEKT
Termin
2021-10-11 - 2021-12-17
Koniec konsultacji: 2021-12-17

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Strategia Rozwoju Gminy Polkowice na lata 2021 - 2030 - PROJEKT

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1451 2 2021-12-17, Pt., 16:32

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry