Konsultacje Urzędu  Niska emisja

Konsultacje projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 oraz lata 2021 - 2027.

Konsultacja zakończona 2022-02-20

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opis

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 oraz lata 2021 - 2027.

Szczegółowy opis konsultacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 oraz lata 2021 - 2027. Dokument otwiera drogę
do finansowania inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej.
Celem Prognozy jest wskazanie możliwych negatywnych skutków realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice i przedstawienie zaleceń dotyczących przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom.
Zakres Prognozy jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2373 t.j. z późn. zm.).
Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 31.01.2022 r.:
- na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/
- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.polkowice.eu,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice pod adresem www.polkowice.eu,
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 31.01.2022 r. do 20.02.2022 r. w formie:
• papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:
a. w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który należy złożyć
w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice,
pok. nr 10,
b. w formie elektronicznej na stronie internetowej poświęconej konsultacjom
w gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu przed dniem 31.01.2022 r. i po dniu 20.02.2022 r.,
- niepodpisane czytelnie (dot. formularza papierowego),
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu).

Podstawa prawna

art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. z późn. zm.)

Obszar tematyczny

Niska emisja

Administrator konsultacji

Michał Zięcina

Termin konsultacji

2022-01-31 - 2022-02-20

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-02-21

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-01-31
2022-01-31

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice
Termin
2022-01-31 - 2022-02-20

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Prognoza oddziaływania na środowisko
Termin
2022-01-31 - 2022-02-20
Koniec konsultacji: 2022-02-20

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1315 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Prognoza oddziaływania na środowisko

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1318 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

OBWIESZCZENIE_prognoza oddziaływania na środowisko do PGN.docx - 1
Obwieszczenie Burmistrza.pdf - 3

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice

Prognoza oddziaływania na środowisko

Do góry