Konsultacje Urzędu  Statut Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w spawie zmieniany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.

Konsultacja zakończona 2022-04-29

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.

Opis

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w spawie zmieniany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacją objęty jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.
1. W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Polkowice oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Polkowice.
2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 15 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.
3. W ramach konsultacji propozycje należy składać na formularzu konsultacyjnym:
a. w formie pisemnej do kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice (termin uznaje się za zachowany w przypadku wpływu uwag na wskazany adres przed upływem terminu podanego w pkt 2);
b. za pośrednictwem platformy www.konsultacje.polkowice.eu, w terminie określonym w pkt 2.

Podstawa prawna

Art. 5b ust. 10 oraz 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, § 1 ust.1 lit. a i § 3 Uchwały Nr XVIII/186/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30.12.2019 r. w spawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Polkowice oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/325/10 RM w Polkowicach z dnia 27.04.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Obszar tematyczny

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice

Administrator konsultacji

Jan Pociecha

Termin konsultacji

2022-04-15 - 2022-04-29

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-04-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-04-15
2022-04-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.
Termin
2022-04-15 - 2022-04-29
Koniec konsultacji: 2022-04-29

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1273 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania MRG i nadania jej Statutu.pdf - 0
Formularz konsultacyjny wraz z klauzulą informacyjna.pdf - 2

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 1745 Burmistrza Polkowic.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice i nadania jej Statutu.

Do góry