Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji (załącznik do uchwały).

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji (załącznik do uchwały).

Punkt konsultacji zakończony: 2018-11-15

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry