Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  w gminie Polkowice.

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

Punkt konsultacji zakończony: 2018-11-15

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry