Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Koncepcja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice- zmiana E

Opiniowanie dokumentu:


Koncepcja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice- zmiana E

Punkt konsultacji zakończony: 2020-10-09

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry