Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice

Opiniowanie dokumentu:


Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice

Punkt konsultacji zakończony: 2020-10-09

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry