Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE

Ankieta:


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE

Punkt konsultacji zakończony: 2021-08-24

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry