Konsultacje Urzędu  Niska emisja

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE

Burmistrz Polkowic zaprasza mieszkańców gminy Polkowice do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE". Konsultacje prowadzone będą od dnia 03.08.2021 r. do dnia 24.08.2021 r.

Konsultacja zakończona 2021-08-24

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE

Opis

Burmistrz Polkowic zaprasza mieszkańców gminy Polkowice do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE". Konsultacje prowadzone będą od dnia 03.08.2021 r. do dnia 24.08.2021 r.

Szczegółowy opis konsultacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który określa wizję rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu są cele strategiczne i szczegółowe, realizujące wizję Gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest jego uzupełnienie o nowe zadania, wykreślenie zadań, których realizacja została odłożona na czas bliżej nieokreślony, jak również weryfikacja pozostałych zadań pod kątem zakresu rzeczowego, terminów realizacji, podmiotów realizujących oraz szacunkowych wskaźników redukcji zużycia energii [MWh], produkcji energii z OZE [MWh] oraz redukcji emisji CO2e [MgCO2e/rok]. Zaktualizowano także część danych statystycznych.
Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 03.08.2021 r.:
- na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/
- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.polkowice.eu,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice pod adresem www.polkowice.eu,
- w Referacie Rozwoju Gminy, ul Górna 2, pok. nr 206.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 03.08.2021 r. do 24.08.2021 r. w formie:
- ustnej do protokołu w Referacie Rozwoju Gminy, ul Górna 2, pokój nr 206:
w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7:30 – 15:30;
we wtorek od 7:30 – 17:00;
w piątek od 7:30 – 14:00:
- papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:
a. w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 10,
b. w formie elektronicznej na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 oraz lata 2021 - 2027. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej.
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu przed dniem 03.08.2021 r. i po dniu 24.08.2021 r.,
- niepodpisane czytelnie (dot. formularza papierowego),
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu).

Podstawa prawna

art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922 i 1211)

Obszar tematyczny

Niska emisja

Administrator konsultacji

Michał Zięcina

Termin konsultacji

2021-08-03 - 2021-08-24

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-08-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-08-03
2021-08-03

Ankieta

Tytuł
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE
Termin
2021-08-03 - 2021-08-24
Koniec konsultacji: 2021-08-24

Aktywność uczestników

 

 Ankieta Zobacz raport

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1310 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW.pdf - 0
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW.docx - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Obwieszczenie Burmistrza Polkowic w sprawie konsultacji społecznej aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POLKOWICE

Do góry