Raport końcowy i podsumowanie konsultacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Statut Osiedla Dąbrowskiego - Hubala

Opiniowanie dokumentu:


Statut Osiedla Dąbrowskiego - Hubala

Punkt konsultacji zakończony: 2020-03-10

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Mapa obejmująca obszar projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

Opiniowanie dokumentu:


Mapa obejmująca obszar projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

Punkt konsultacji zakończony: 2020-03-10

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców projektowanego Osiedla Dąbrowskiego - Hubala

Ankieta:


Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców projektowanego Osiedla Dąbrowskiego - Hubala

Punkt konsultacji zakończony: 2020-03-10

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry