Konsultacje Urzędu  Osiedla

w sprawie projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

Konsultacja dla mieszkańców projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

Konsultacja zakończona 2020-03-10

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

w sprawie projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

Opis

Konsultacja dla mieszkańców projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

Szczegółowy opis konsultacji

Opis szczegółowy Działające na terenie miasta Polkowice osiedla są jednostkami pomocniczymi gminy Polkowice. Jednostkę pomocniczą utworzyć może rada miejska, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Zgodnie ze statutem gminy Polkowice, sytuacje związane z łączeniem, podziałem i znoszeniem jednostek wymagają także uprzednich konsultacji z mieszkańcami.Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców odnośnie dotychczasowego modelu działania osiedli.Poddana pod konsultacje nowa forma organizacji miejskich jednostek pomocniczych zakłada zmniejszenie ich liczby - z 10 do 7. Łączone osiedla mają podobny układ osadniczy, stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców i wspólne dla tych osiedli kwestie do rozwiązania.Określając ww. zmiany obszarowe wzięto pod uwagę dotychczasową współpracę przedstawicieli tych Osiedli.Konsultowane statuty w nowy sposób określają kompetencje osiedla.W ramach nowych kompetencji miejskich jednostek pomocniczych nacisk kładzie się na to, aby mieszkańcy tych jednostek mieli swój wyraźny udział w życiu i rozwoju Polkowic, m.in. poprzez zajmowanie stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących osiedla.Miejsce składającej się z 15 osób rady osiedla zajmie inny organ uchwałodawczy - Ogólne Zebranie Mieszkańców, natomiast organ wykonawczy- Zarząd Osiedla - wybierany będzie przez Zebranie w głosowaniu tajnym.Kadencja organów Osiedla zbieżna będzie z kadencją Rady Miejskiej w Polkowicach.Projekt nowego statutu osiedla zawiera wymagane Statutem Gminy Polkowice zapisy dotyczące określenia sposobu bezpośredniego korzystania przez jednostkę pomocniczą z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.Terytorium osiedla będzie określane poprzez wskazanie mapy z zaznaczonym obszarem, a nie jak dotychczas poprzez wymienieni nazw konkretnych ulic.Pozwoli to na to aby w trakcie powstawania nowych ulic lub w wypadku zmian już istniejących ich mieszkańcy automatycznie stawali się członkami danej jednostki.

Podstawa prawna

art. 5a, art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust.1 i 3 i 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Obszar tematyczny

Osiedla

Administrator konsultacji

0dc3c11cd09782f5404591efc3631994065a774d 9c64da38e3f74a2249dd73cc56fc5cacb7985409

Termin konsultacji

2020-03-04 - 2020-03-10

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-04-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-03-04
2020-03-04

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Statut Osiedla Dąbrowskiego - Hubala
Termin
2020-03-04 - 2020-03-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Mapa obejmująca obszar projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala
Termin
2020-03-04 - 2020-03-10

Ankieta

Tytuł
Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców projektowanego Osiedla Dąbrowskiego - Hubala
Termin
2020-03-04 - 2020-03-10
Koniec konsultacji: 2020-03-10

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Statut Osiedla Dąbrowskiego - Hubala

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1554 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Mapa obejmująca obszar projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1526 0

 Ankieta Zobacz raport

Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców projektowanego Osiedla Dąbrowskiego - Hubala

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1558 5 2020-03-05, Czw., 18:37

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


klauzula informacyjna.docx - 0
klauzula informacyjna.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

ustawa o samorządzie gminnym.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Mapa obejmująca obszar projektowanego Osiedla Dąbrowskiego-Hubala

Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców projektowanego Osiedla Dąbrowskiego - Hubala

Brak załączników

Do góry