Raport końcowy i podsumowanie konsultacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Koncepcja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice- zmiana E

Opiniowanie dokumentu:


Koncepcja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice- zmiana E

Punkt konsultacji zakończony: 2020-10-09

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice

Opiniowanie dokumentu:


Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice

Punkt konsultacji zakończony: 2020-10-09

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry