Konsultacje Urzędu  Plan zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany studium i planu miejscowego w obrębie Jędrzychów

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany studium i miejscowego planu na obszarze wyznaczonym w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice.

Konsultacja zakończona 2020-10-09

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany studium i planu miejscowego w obrębie Jędrzychów

Opis

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany studium i miejscowego planu na obszarze wyznaczonym w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice.

Szczegółowy opis konsultacji

Burmistrz Polkowic zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice na obszarze wyznaczonym w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wyznaczonym w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice.
Konsultacje mają na celu umożliwienie mieszkańcom wsi Jędrzychów czynnego udziału w procesie planowania przestrzennego od początkowych etapów procedury planistycznej, zebrania informacji oraz przekazania własnych sugestii i zapytań. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 28 września - 9 października 2020 r. w formie zbierania uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, za pośrednictwem strony internetowej konsultacje.polkowice.eu oraz w formie spotkania z mieszańcami Jędrzychowa.
Uwagi mogą być składane:
1) na adres Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice (liczy się data wpływu do Urzędu),
2) w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pokój nr 10,
3) za pośrednictwem platformy e-puap,
4) za pośrednictwem strony internetowej konsultacje.polkowice.eu, w zakładce konsultacje społeczne,
5) na spotkaniu z mieszkańcami.
Spotkanie z mieszkańcami Jędrzychowa przy udziale projektanta studium i planu oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Polkowice odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie, Jędrzychów 24a. Wstęp w maseczkach ochronnych.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 1 i 3 Uchwały Nr XVIII/186/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Polkowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 446)

Obszar tematyczny

Plan zagospodarowania przestrzennego

Administrator konsultacji

d50ca6ffcf8b8557c18fea59a8e33e5b012e4c4e c8f319c8f20eb75efbf154373c095d117dd7be46

Termin konsultacji

2020-09-28 - 2020-10-09

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-11-09

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-09-28
2020-09-28

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Koncepcja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice- zmiana E
Termin
2020-09-28 - 2020-10-09

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice
Termin
2020-09-28 - 2020-10-09
Koniec konsultacji: 2020-10-09

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Koncepcja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice- zmiana E

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1558 1 2020-10-09, Pt., 13:16

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1547 2 2020-10-09, Pt., 21:58

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz konsultacyjny - 7
Klauzula RODO - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Ustawa o samorządzie gminnym - 3
Uchwała XVIII/186/19 - 5

Załączniki do punktów harmonogramu


Koncepcja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice- zmiana E

Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice

Do góry