Konsultacje Urzędu  Rewitalizacja

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

Na podstawie art. 7 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

Konsultacja zakończona 2018-11-15

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

Opis

Na podstawie art. 7 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

Szczegółowy opis konsultacji

Na podstawie art. 7 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* uwag, opinii i propozycji odnośnie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 16.10.2018 r. do dnia 15.11.2018 r. w formie:

1. spotkania informacyjnego oraz zbierania uwag ustnych (do protokołu) z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, które odbędzie się dnia 30.10.2018 r. w godz. 10:00-12:00 oraz 13.11.2018 r. w godz. 15:00-17:00 w sali nr 17 Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 17-18;

2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:

a. w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 10,

b. w formie elektronicznej na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/

Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 16.10.2018 r.:

- na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/
- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.polkowice.eu,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice pod adresem www.polkowice.eu,
- w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 10.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z zasadami wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

- z datą wpływu przed dniem 16.10.2018 r. i po dniu 15.11.2018 r.,
- niepodpisane czytelnie,
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji).

*Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Podstawa prawna

art. 7 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Obszar tematyczny

Rewitalizacja

Administrator konsultacji

Mariusz Lisik

Termin konsultacji

2018-10-16 - 2018-11-15

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2018-12-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2018-10-16
2018-10-16

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji (załącznik do uchwały).
Termin
2018-10-16 - 2018-11-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.
Termin
2018-10-16 - 2018-11-15
Koniec konsultacji: 2018-11-15

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji (załącznik do uchwały).

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1731 1 2018-11-15, Czw., 13:31

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1723 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz konsultacyjny.docx - 2
Klauzula informacyjna RODO.pdf - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji (załącznik do uchwały).

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Polkowice.

Do góry