Konsultacje Urzędu  Niska emisja

Projekt aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice.

Burmistrz Polkowic podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do opracowania aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice”.

Konsultacja zakończona 2019-01-02

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Projekt aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice.

Opis

Burmistrz Polkowic podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do opracowania aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice”.

Szczegółowy opis konsultacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice został przyjęty Uchwałą Nr VIII/135/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 listopada 2015 r. i zaktualizowany Uchwałą Nr XI/178/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2016 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który określa wizję rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu są cele strategiczne i szczegółowe, realizujące wizję Gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest jego uzupełnienie o nowe zadania, wykreślenie zadań, których realizacja została odłożona na czas bliżej nieokreślony, jak również weryfikacja pozostałych zadań pod kątem zakresu rzeczowego, terminów realizacji, podmiotów realizujących oraz szacunkowych wskaźników redukcji zużycia energii [MWh], produkcji energii z OZE [MWh] oraz redukcji emisji CO2e [MgCO2e/rok]. Zaktualizowano także część danych statystycznych oraz zastąpiono treść Załącznika nr 2 prezentując w nim podsumowanie wyników inwentaryzacji emisji.

Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 12.12.2018 r.:
- na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w Gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/
- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.polkowice.eu,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice pod adresem www.polkowice.eu,
- w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych, ul Rynek 2, pok. nr 6.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 12.12.2018 r. do 02.01.2019 r. w formie:
a) ustnej do protokołu w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych, ul Rynek 2, pokój nr 6:
- w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 730 – 1530;
- we wtorek od 730 – 1700;
- w piątek od 730 – 1400:
b) papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:
- w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 10,
- w formie elektronicznej na stronie internetowej poświęconej konsultacjom w gminie Polkowice: https://konsultacje.polkowice.eu/

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu przed dniem 12.12.2018 r. i po dniu 02.01.2019 r.,
- niepodpisane czytelnie (dot. formularza papierowego),
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu).

Podstawa prawna

art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.)

Obszar tematyczny

Niska emisja

Administrator konsultacji

Mariusz Lisik

Termin konsultacji

2018-12-12 - 2019-01-02

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2019-02-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2018-12-12
2018-12-12

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice
Termin
2018-12-12 - 2019-01-02
Koniec konsultacji: 2019-01-02

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1693 18 2019-01-09, Śr., 11:29

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz Konsultacyjny.docx - 1
Klauzula Informacyjna.pdf - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice

Do góry